Resultaten berekenen
Contact

Ontvang onze digitale nieuwsbrief

En blijf automatisch op de hoogte van al het nieuws in marketingland.

Menu
Resultaten berekenen
Contact
graffiti-eye

Interne Analyse

Het doen van een interne analyse is een onmisbare stap in het marketingplanningsproces. Iedere organisatie is gebaad bij een goed uitgevoerde interne analyse. Tijdens de interne analyse kijk je naar de zogeheten micro-omgeving; ín de organisatie zelf. Je gaat op zoek naar sterke en zwakke punten. Punten waar je (bijna) direct zélf invloed op hebt. De interne analyse is een verzameling van verschillende analyse die samen een totaalbeeld geven van de interne organisatie. De onderdelen worden kort opgesomd en behandelen we uitgebreider op een aparte pagina per onderdeel.

quote interne analyse

De micro-, meso- en macro-omgeving

Wanneer we het hebben over de micro omgeving, hebben we het over de organisatie zelf. Hier worden de eigenschappen van de organisatie gewogen en gewaardeerd ten opzichte van de branche.

De meso-omgeving is de 'markt' waar de organisatie in actief is. In de meso-omgeving zijn vier belangrijke aspecten te onderscheiden: de afnemers, de concurrentie, de bedrijfstak en de distributiekanalen. Op deze vier aspecten heb je een beetje invloed, maar dat vereist veel en hard werk.

De macro-omgeving bevat de bredere maatschappelijke krachten die invloed hebben op de organisatie. Vaak wordt de marco-omgeving in zes aspecten opgedeeld: demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische aspecten.

Eerst extern dan intern analyseren

Het is vaak handig om eerst een externe analyse te doen waar je data verzameld hebt over de meso- en macro-omgeving. Zo krijg je een beeld van de buitenwereld en kun je de stand van zaken binnen de organisatie beter in perspectief plaatsen. Misschien vind je zelf wel dat jullie erg sterk zijn op gebied van videobanden-innovatie, maar is de markt meer geïnteresseerd in instant streamingdienten.

Stappenplan interne analyse

De interne analyse start met een kritische blik op de uitgangspunten en je tot dusverre gevolgde strategie. Sta in deze fase ook nog eens stil bij het ‘waarom’ van jouw activiteiten.

Verder kijk je naar de financiële situatie en naar de wijze waarop je georganiseerd bent. Een belangrijk onderdeel van een blik naar binnen is natuurlijk de marketinganalyse, waarmee de effectiviteit van het marketingbeleid wordt geanalyseerd. Verder is het handig om 'langs' iedere afdeling binnen het bedrijf te gaan en aan de verantwoordelijke te vragen hoe 'we ervoor staan'. Vaak zijn er naast Financiën en Marketing nog wel vijf afdelingen zoals: Personeelszaken, Operations, In- en uitgaande logistiek, Management/directie en Sales.

Het resultaat van een interne analyse is een duidelijk overzicht van sterke en zwakke punten van de organisatie. Je zou de interne analyse dus ook een sterkte- en zwakteanalyse kunnen noemen. 

De subonderdelen van de interne analyse zijn

Conclusie interne analyse

Je hebt door het maken van al deze (en mogelijk nog meer) analyses een helder beeld gekregen van de huidige - interne - situatie. Er is gekeken naar de kwaliteiten van ieder aspect van de organisatie: de bestuurders, het personeel, het product, de financiën, de klanten en de promotie. Vul dit vooral aan met sterktes en zwaktes van de andere afdelingen, want die moeten zeker niet over het hoofd gezien worden. Gebruik deze inzichten bij het opstellen van de SWOT-analyse en deel het met je relevante collega's.